DEKEN HOL

Alicka en Adelka eigenen zich hun kamer opnieuw toe door er een nieuwe laag beschutting in te bouwen. Het deken dempt het geluid en filtert het licht dat binnen komt. Ze dompelen zich er graag in onder.